Introduktion PDF Print E-mail

Välkommen!

Energy Potential är ett holdingbolag inom branschen för förnybar energi. Vi verkar idag som aktiva delägare i fem bolag med stabil tillväxt. Vår kunskap sträcker sig från innovationer inom förnybar elproduktion till långsiktiga finansieringslösningar för att möjliggöra framtida industriverksamhet. Med industriell fokus investerar vi i långsiktigt lovande företag med framtida exportmöjligheter. Vår tekniska expertis och omfattande miljökunskap gör att vi kan vi utveckla våra portföljbolag till hållbara framtida industrier.  Läs mer om vår verksamhet!

 

Senaste nytt

2014-02-25

Kallelse till årsstämma för Energy Potential AB. Tid: Tisdagen 25/2 2014 kl 16.00
Plats: Seabased lokaler på Sylveniusgatan 5D, Uppsala
Fullständigt dokument: docKallelse 

 

2013-02-26

Kallelse till årsstämma för Energy Potential AB. Tid: Tisdagen 26/2 2013 kl 16.00

Plats: Seabased lokaler på Sylveniusgatan 5D, Uppsala

Fullständigt dokument: Kallelse

 

 

2012-02-27

 

Kallelse till årsstämma för Energy Potential AB. Tid: Måndagen 27/2 2012 kl 15.00

Plats: Seabased lokaler på Sylveniusgatan 5D, Uppsala

Fullständigt dokument: Kallelse

 

 

2010-11-07

Kallelse till årsstämma för Energy Potential AB. Tid: tisdagen 7/12 2010 kl 1700

Plats: Seabased lokaler på Sylveniusgatan 5D, Uppsala

Fullständigt dokument: Kallelse

 

2009-11-16

Kallelse till årsstämma för Energy Potential AB. Tid: tisdagen 1/12, 2009, kl. 18.00
Plats: Seabased’s lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52B, Uppsala

Fullständigt dokument: Kallesestamma.pdf

 

2009-02-17

Fortum och Seabased planerar världens största vågkraftpark

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article517065.ece

 

2008-12-22

Wood pekar ut Sveriges tre framtidshopp

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article484321.ece

 

2008-12-22

Energibolagen trotsar lågkonjunkturen

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article484112.ece

2008-10-09

Vindkraft från Uppsala driver Ericssons mobiltelefoner

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article425252.ece

 

2008-06-19

Uppsalaföretag världsledande inom miljöteknik

http://www2.unt.se/printartikel/1,3110,MC=3-AV_ID=766765-SC_ID=223,00.html

 

2008-01-25

Framtidens energi

http://www.fokus.se/2008/01/framtidens-energi/

 

Fler nyheter